Beläggningarna DIARC® Dialub och DIARC® Miclub mångdubblar livslängden hos

precisionsdelar och garanterar tillförlitlig funktion av maskiner och anordningar.

 

DIARC® beläggningar kan användas i följande komponenter

•  pumprotorer och pumphus
•  tätningsytor och axelholkar
•  styrdelar och ledare
•  förslitningsdelar av textilmaskiner

 

Pumpar och ventiler

 

DIARC® Dialub -beläggningen skyddar pumparnas precisionsdelar från slitage och

förhindrar ihopskärning av glidytorna. Beläggningens höga hårdhet ger ett gott skydd

mot abrasiv slitage och kavitationserosion.

 

Styrdelar och ledare

 

DIARC® Miclub -beläggningen mångdubblar livstiden av kontroll- och ledytorna i

maskiner och anordningar. Beläggningen lämpar sig både för delar i härdat stål och

komponenter tillverkade av rostfritt stål, titan och varmhållfasta legeringar.