Med hjälp av DIARC® Miclub -beläggningen är det möjligt att mångdubbla livslängden hos gliddelar.

 

 

DIARC® Miclub -beläggningens diamantliknande ta-C-kolstruktur ger överlägsen slitstyrka jämfört med DLC-beläggningar med a-C:H-struktur och metallegerade WC/C-kolbelägg-
ningar.
Tack vare den amorfa kolstruk-
turen är DIARC® Miclub -belägg-
ningen elastisk.