Vid temperaturmätning är fördelen med DIARC® Senso dess känslighet och den

korta responstiden för temperaturändringar.

T.ex. vid mätning av vattentemperatur är res-

ponstiden endast en sjättedel av respons-

tiden av en traditionell Pt100-temperatur-

givare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responstiden för temperaturändring i

rinnande vatten (mätområde 10–50 °C)