DIARC Technology Ab lanserar sin nya DIARC® DVCS 200-beläggningsmodell

som bygger på den väl beprövade DIARC® FCAPAD -beläggningsmetoden.

 

DIARC® FCAPAD -metoden kombinerar filtrerad bågurladdningsteknik med plas-

maaccelerationsteknik. Därigenom skiljer sig metoden i stor utsträckning från

andra PVD -beläggningsmetoder. Inga andra PVD-metoder åstadkommer lika

täta och starkt vidhäftande beläggningsstrukturer som DIARC® FCAPAD -meto-

den – och allt detta vid en låg temperatur, under 100 ºC

 

DIARC® FCAPAD är en miljövänlig vakuumbeläggningsprocess som spar energi

och råmaterial.

 

Utöver diamant- och metallnitridbeläggningen kan teknologin även användas för

funktionella nanokol- och metalloxidbeläggningar. Du hittar ytterligare information

på sidan funktionella beläggningar eller genom att kontakta oss.