Utan beläggning           Med beläggning

 

 

 

Vattnet bildar inte droppar på plastyta med

DIARC® Diamond-beläggning, utan sprider

sig som en jämn film på ytan.

 

 

Beläggningen DIARC® Electro dämpar ef-

fektivt elektrostatiska urladdningar (ESD)

på isoleringsmaterialytor. Den låga rörlig-

heten hos elektronerna i beläggningen med

nanostruktur förhindrar effektivt gnistbildning

och minskar därmed mätningsfel och skyd-

dar de känsliga komponenterna från skador.

 

Beläggningen DIARC® Diamond gör plast-

ytor hydrofila. Vattnet sprider sig jämnt på

ytan utan droppbildning. Beläggningen mot-

verkar därmed effektivt t.ex. frostbildning.

Tack vare sin höga värmeledningsförmåga torkar ytan med den hydrofila Diamond-

beläggningen fort. Med beläggningen kan

man även leda fukt till önskade områden. Effekten av Diamond-beläggningen är be-

stående, vilket möjliggör långa lagrings- och

användningstider för produkterna.

 

Beläggningen DIARC® Diamond minskar

vattnets kontaktvinkel på polyeten, varför

vattnet kan lättare sprida sig på ytan.