Lågfriktionsbeläggningarna DIARC® Dialub och DIARC® Miclub förbättrar effek-

tiviteten, garanterar en tillförlitlig funktion och minskar anordningars driftskostnader.

 

DIARC® -beläggningar kan användas i följande glidfästen

•  nockrullar och glidskivor i hydrauliska motorer
•  rullningsytor av lager
•  tätnings- och kontrollytor av kolvar och ventiler
•  glidgejder och ledtappar

 

Lagerytor

 

DIARC® Dialub -beläggningen förhindrar ihopskärning av och mikrogropar i ytorna

och garanterar därmed störningsfri funktion av lager och kraftöverföringsytor.

 

Ventilkomponenter

 

DIARC® Miclub -beläggningen används som en slitstark lågfriktionsbeläggning i lager-

och tätningsytor för att garantera tillförlitlig funktion av ventiler. Exempel: styrventilslidar

som används med torr tryckluft. Beläggningen garanterar störningsfri funktion av servo-

ventilen. Processjusteringen fungerar säkert och tryggt.