Beläggningarna DIARC® Diadura och

DIARC® Diamond förbättrar plåtverktygens

funktionalitet och slutprodukters kvalitet.

Verktyg med beläggning håller längre och

förhindrar kallsvetsning av materialen på

arbetsytorna. Behovet av att rengöra och

underhålla verktygen minskar markant.

 

Mätnoggrannheten och ytkvaliteten på slut-

produkterna är hög. Produktionsavkast-

ningen förbättras och produktionskostna-

derna minskar.

 

Skärning och formning av plåtar

 

DIARC® Diadura är en bra lösning för

skärning och formning av plåtar. Den hårda

och slitstarka beläggningen mångdubblar

arbetsytornas livstid. Zink och andra material

som lätt klibbar på verktygen, t.ex. rostfritt

stål och aluminium, fastnar inte på ytan med

beläggning.

 

Bock- och dragningsverktyg för profiler

och tråd

 

Den slitstarka DIARC® Diadura -belägg-

ningen lämpar sig utmärkt till bock- och

dragningsverktyg av hårdmetall och till

beskärare.

 

Beläggningens nötningsmotstånd och låga

friktion tillsammans med dess höga värme-

beständighet och slitstyrka garanterar verk

-tygens funktionalitet vid stora serier även

vid formning av hållfasta material.

 

Glid- och passningsytor av form- och stansverktyg

 

Den hållfasta lågfriktionsbeläggningen

DIARC® Diamond förhindrar påkletning

av glid- och passningsytor av form- och

stansverktyg. Verktygen fungerar med hög

precision och säkerhet även vid långa

produktionsserier.