Flerskiktsbeläggningarna DIARC® Diamond och Argo

har en tjocklek på bara 50 nm. På en PET-film minskar

de diffusionen av syre till en tiondel av den ursprungliga.

 

DIARC® Duro

 

Beläggningen skyddar ståldelar effektivt för korrosion orsakad av saltvatten.

 

 

 

DIARC® Argo

 

Argo är en ny ultratunn och trans-

parent beläggning som förhindrar

missfärgning av silver.