Beläggningarna DIARC® Dialub ja DIARC® Miclub för kraftöverföring har låg friktion och utmärkt slitstyrka. De förbättrar verkningsgraden särskilt vid långsamma rörelser och mins-

kar energiförbrukningen.

 

Kugghjul

 

Lågfriktionsbeläggningen DIARC® Dialub minskar friktionen mellan kraftöverföringsytorna

och förbättrar anordningarnas verkningsgrad. Ytorna anpassas bättre för varandra, och tole-

ransen för mikrogropar hos rullnings- och glidytor med hög belastning förbättras betydligt.

 

Ledskruvar och snäckhjulsväxlar

 

DIARC® Miclub lämpar sig utmärkt som beläggning på ledskruvar och skruvar i snäckhjuls-

växlar. Beläggningen minskar friktionen vid låga hastigheter, som t.ex. vid start och vid lång-

sam körning. Miclub-beläggningens friktion mot smörjt stål är lägre än tennbronsens friktion.

Den dyra bronsdelen kan därmed ersättas med en billigare ståldel med bättre hållfasthet.