DIARC® Miclub

 

Beläggningen är utvecklad för användning tillsammans med smörjmedel. Med belägg-

ningen är det möjligt att bevara den låga friktionen hos komponenter även vid gränsskikts-

smörjning. Den utomordentliga prestationsförmågan bygger på den hydrofila yta som

DIARC® Miclub -beläggningens ta-C-mikrostruktur åstadkommer och som tillsammans

med smörjmedlens polariska tillsatsämnen ger exceptionellt låg friktion, s.k. superlubricity.

 

Med hjälp av den hårda och tåliga DIARC® Miclub -beläggningen är det möjligt att snabbt

förbättra prestationsförmågan och tillförlitligheten hos motorer, hydrauliska komponenter,

lager, glidledare och mekaniska tätningar. Livstiden, tillförlitligheten och verkningsgraden av

anordningar och komponenter förbättras och energiförbrukningen minskar.

 

DIARC® Miclub lämpar sig som lågfriktionsbeläggning av olje- och vattensmorda stål-, hård-

metall- och keramiska material.