Med vår DIARC® FCAPAD -metod tillverkar vi högklassiga metallbeläggningar av Cr, Ti, Ta,

Cu, Ag, Au, Pd och Pt.

 

Beläggningarna kan även ha flerskikts- eller legeringsstruktur. Metoden lämpar sig även till

tillverkning av nanopartiklar.

 

Metallbeläggningar kan tillverkas för plast-, metall- och keramiska ytor. Tack vare den låga

beläggningstemperaturen är det enkelt att skapa mönster på beläggningen.

 

 

 

DIARC® -metallbeläggningar

 

 

Användningsområden är

- sensor- och EMC-applikationer

- optiska applikationer och detektor-

  applikationer

- metallisering av tunna metall- och

  plastfilmer

- DIARC® metallbeläggningar har

  använts för att förbättra ytegen-

  skaperna hos primärväggmaterial

  i fusionsreaktorer.