Beläggningarna DIARC® Dialub och DIARC® Miclub har låg friktion och utmärkt slit-

styrka.

 

Keramiska ventiler och pumpkomponenter

 

DIARC® Miclub -beläggningens slitstyrka och låg friktion gör den till en utmärkt be-

läggning för tätningsoch lagerytor av keramiska ventiler. Ventilers justeringsmoment

förblir litet även när smörjmedlet har nötts bort.

 

DIARC® Miclub -beläggningen kan användas för

•  keramiska justeringsplattor för vattenkranar
•  tätningsytor av keramiska ventiler
•  glidytor av keramiska kolvar

 

Glidringstätningar och lager

 

DIARC® Dialub minskar friktionen på kiselkarbidytor och hårda metallytor. Friktionen

hålls låg även när smörjningen har temporärt avbrutits. Tack vare den höga toleransen

för slitage och värme är beläggningen en utmärkt lösning för att förbättra driftssäker-

heten av glidringstätningar och lager av keramiska material och hårdmetaller.