Beläggningarna DIARC® Dialub och DIARC® Miclub har låg friktion och utmärkt slitstyrka.

De förbättrar effektiviteten, garanterar en tillförlitlig funktion av maskiner och anordningar

och minskar driftskostnaderna betydligt.

 

DIARC® Dialub

 

Nanostrukturen av DIARC® Dialub-beläggningen har optimerats för att fungera även

i extrema förhållanden. Den minskar friktionen och ökar slitstyrkan särskilt i höga tempera-

turer där användningen av smörjmedel är begränsad. Med beläggningen kan prestandan

av kraftöverföringar, lager, ledare och hydrauliska komponenter effektiviseras.

 

DIARC® Miclub

 

DIARC® Miclubs prestanda bygger på ta-C-mikrostrukturens höga ytenergi som förbättrar

smörjmedlens funktionalitet. Den minskar friktionen även vid gränsskiktssmörjning. Belägg-

ningen lämpar sig särskilt bra som lågfriktionsbeläggning av tätningar av keramiska material.