Bindo -beläggningen är hydrofil, varför ytan

fuktas ordentligt med limmet. Bindningen

blir stark tack vare dess stora areal.

 

 

DIARC® Adho ger möjlighet att sammanfoga metall och keramer genom lödning.

 

DIARC® Bindo är en ny nanokolbeläggning

som förbättrar möjligheterna att sammanfoga

olika material.

 

Med DIARC® Bindo kan man förbättra vid-

häftningen av svårlimmade metaller som t.ex.

aluminium, titan och rostfritt stål.

 

Metallinserter med Bindo-beläggning möjlig-

gör en stark vidhäftning hos CFC-, Nomex-,

Kevlar- och GRP-kompositmaterial.

 

Vidhäftningen av plastmaterial (bl.a. PE, PC/ABS, PTFE) och styrkan av bindningen

kan betydligt förbättras med DIARC® Bindo.

 

Delar med Bindo-beläggning kan lagras

före limningen eftersom behandlingen är

bestående. Bindo kan också ersätta be-

svärliga primeringsbehandlingar.

 

 

I rymdapplikationer försäkrar DIARC® Bindo

att titan- och kolfiberbindningarna av satelli-

ternas solpaneler är starka.