Med hjälp av metoden DIARC® FCAPAD är det möjligt att tillverka funktionella beläggningar som

känner av temperatur och spänningstillstånd, har goda värmeledningsegenskaper, gör film gastät

eller materialytor hydrofila, antistatiska och lätta att rengöra. Tack vare den låga beläggnings-

temperaturen kan metoden användas för beläggning av material av alla slag.

 

 

 

DIARC® Senso

.

DIARC® Senso är ett nytt piezoresistivt nano-

kolmaterial som är exceptionellt känsligt för förändringar i ytors temperatur och spän-

ningstillstånd.

 

Beläggningen kan appliceras direkt på ytan

av kretskort eller komponenter, vilket gör den

lättintegrerad med elektronik.

 

Den höga känsligheten och hastigheten till-

sammans med den låga strömförbrukningen

gör Senso till ett idealiskt sensormaterial för

IoT- och RFID-applikationer.