Med beläggningarna DIARC® Diamond och

DIARC® Cromo kan man markant förbättra

funktionaliteten och hållbarheten av instru-

mentverktyg.

 

Skärande instrument behålls vassa i och

med att de tunna och släta beläggningarna

inte rundar skärkanten.

 

Tack vare den låga beläggningstemperatu-

ren (< 100 ºC) lämpar sig beläggningen till

instrument som tillverkats av värmekänsliga

material, t.ex. kolstål och martensitiskt rost-

fritt stål

 

Beläggningarnas färgnyanser kan väljas så

att instrumenten syns bättre och det inte före-

kommer störande reflektioner.

 

DIARC® Diamond ger instrumenten en tät

och slitstark yta. Beläggningen blir jämn även

på komplexa former och bladen förblir vassa.

 

Beläggningen är tät och inert och avvisar bakterier. Som en antiallergen yta lämpar

den sig bra till hudkontakt.

 

Beläggningen DIARC® Cromo kombinerar

hög hårdhet och goda utstötningsegenskaper

hos material. Beläggningen förhindrar bl.a. at

t akrylbaserade polymerer fastnar på instru-

mentytor.