DIARC® -beläggningstjänst

DIARC-Technology Ab tillverkar tunnfilm-

beläggningar som förbättrar funktionaliteten

och beständigheten av våra kunders

produkter.

 

Med DIARC® -beläggningar får produkterna

nya egenskaper som t.ex. låg friktion,

slitstyrka och skydd och ytorna hålls rena.

Med DIARC® -beläggningar kan ytorna känna

av temperatur och spänningstillstånd och det

går lättare att sammanfoga olika material.

 

Vi tillverkar beläggningarna med vår egen

beläggningsmetod DIARC® FCAPAD med

låg beläggningstemperatur som ger

beläggningarna mångsidiga egenskaper.

 

Vi hjälper er att ta fram den bästa belägg-

ningslösning för era behov.

Senaste nyheter

 

DIARC Technology Oy blir del av Oerlikon Balzers och ansluter sig därmed till en världsledare

inom teknik för beläggningslösningar. Läs mer ...

 

För att uppnå ett ännu bredare användningsområde har vi utvecklat två nya beläggningar till

DIARC® familjen av diamantlika beläggningar.

 

DIARC® Diadura är en ny verktygsbeläggning med gradientstruktur. Den är särskilt lämplig

för maskinbearbetning och metallformning.

 

DIARC® Dialub är en lågfriktionsbeläggning med nanostruktur för komponenter med ett brett

användningstemperaturområde.

 

Du hittar ytterligare information om beläggningar på sidan DIARC ® -beläggningar.

 

Nya broschyrer för DIARC® -beläggningar finns i PDF-format på sidan Media.