Med hjälp av metoden DIARC® FCAPAD är det möjligt att tillverka funktionella beläggningar som

känner av temperatur och spänningstillstånd, har goda värmeledningsegenskaper, gör film gastät

eller materialytor hydrofila, antistatiska och lätta att rengöra. Tack vare den låga beläggnings-

temperaturen kan metoden användas för beläggning av all slags material.

 

 

Anpassning av ytor

 

 

DIARC® Diamond för antistatiska

eller hydrofila ytor.


DIARC® Electro för ESD-skydd

av material.

 

 

Avkännande ytor

 

DIARC® Senso för mätning och

piezoresistiv detektering av tempe-

ratur och tryck eller spänning.

 

 

 

Sammanfogning och förstyvning

av material

 

DIARC® Bindo för adhesiv samman-

fogning av metall-, plast- och komposit-

material.

DIARC® Diamond för förstyvning av

tunna metall- och plastfilm.

 

 

Ytskydd

 

DIARC® Duro för korrosionsskydd

av ytor.