Jämfört med töjningsgivare är Senso-belägg-

ningen mångdubbelt känsligare och snabbare

att upptäcka förändringar i kraft eller tryck.

 

Med Senso kan man t.ex. upprätta en tryck-

strömbrytare som även mäter den kraft som

den trycks med.

 

DIARC® Senso har breda användningsmöj-

ligheter tack vare dess låga effektförbrukning,

under 0,1 % av effektförbrukningen hos en

töjningsgivare, vilket medger en lång brukstid

t.ex. vid IoT-applikationer

 

Sensos resistivitetsförändring är mångdubbel

jämfört med en vanlig töjningsgivare, vilket

möjliggör precisa mätningar även utan sepa-

rat signalförstärkning.

 

 

 

 

 

 

 

Känslighet för en DIARC® Senso-film bunden till stål som funktion av böjkraft

jämfört med en töjningsgivare.