DIARC® Diamond tar fram interferens-färgernas lyster. Beläggningens höga

brytningsindex skapar ett skimmer och

en skönhet som är karaktäristiskt för

diamanter.

 

DIARC® FCAPAD -metoden kan använ-

das för ekonomisk tillverkning av hög-

klassiga tunnfilmsbeläggningar av ädelmetallerna Ag, Au, Pd och Pt för

olika dekorationsändamål.

 

Tack vare den låga beläggningstempe-

raturen kan DIARC® -dekorationsbelägg-

ningar även användas på värmekänsliga

material.

 

 

 

DIARC® Diamond
För dekoration av

produkter

 

 

DIARC® Argo
För att förhindra

missfärgning av silver

 

DIARC® Precious Metals
Guld, silver och platina

 

DIARC® Diamond
För ädelmetallföremål och smycken