DIARC® Diamond ja DIARC® Diadura läm-

par sig till vassa verktyg av snabbstål och

hårdmetall som ska ha låg friktion och bra

slitstyrka.

 

Beläggningarnas låga friktion förhindrar kall-

svetsning av klibbande material, t.ex. alumi-

nium och rostfritt stål, på verktygsytan.

 

Den släta och tunna beläggningen rundar inte

bladkanten, och ger ett gott bearbetningsre-

sultat. Tack vare beläggningarnas höga hård-

het håller skärningsbladen sig vassa längre

även vid bearbetning av abrasiva material.

 

Tack vare beläggningarnas låga friktion kan skärhastigheten och inmatningen ökas mar-

kant. Produktionen effektiviseras och produk-

tionskostnaderna minskar.

 

Användningsområden för verktyg med

DIARC® -beläggning är bl.a.

•  maskinbearbetning av aluminium- och

   lättmetallegeringar

•  maskinbearbetning av stål och varmhåll-

   fasta legeringar

•  bearbetning av trä och träfiberskivor

•  bearbetning av förstärkningsfibermaterial

 

Maskinbearbetning av aluminium och lättmetaller

 

DIARC® Diadura -beläggning är ett utmärkt

val för bearbetning av mjuka samt hårda alu-

miniumlegeringar. Vid fräsning av ductile och

slitstarka AlSi1-aluminiumlegeringar kan in-

matningshastigheten fördubblas och samti-

digt mångdubbla verktygens livstid. Verktyg

med Diadura-beläggning lämpar sig utmärkt

även för bearbetning av hårda aluminiumle-

geringar. T.ex. vid fräsning av pressgjutna

AlSi13-delar kan livstiden femdubblas jämfört

med hårdmetallfräs utan beläggning.

 

Bearbetning av förstärkningsfibermaterial

 

Den hårda och hållfasta DIARC® Diamond

-beläggningen ger betydande fördelar till de

blad som används för bearbetning av för-

stärkningsfibermaterial och metall- och fiber-

laminat. Den slitstarka beläggningen håller

bladen vassa och förhindrar därmed att fiber-

skikt lossnar eller spricker som vid borrning

av laminat med slöa blad.