Beläggningarna DIARC® Diamond , Diadura, Flexo och Titan -passar bra då skärverktygen

ska vara vassa och mycket hållbara. De tunna och släta beläggningarna rundar inte blad-

kanten. Beläggningarnas höga hårdhet håller kanterna vassa längre. Därmed uppnår man

en jämn skärning och låg förekomst av skärningsdamm även vid långa serier.

 

Tack vare den låga beläggningstemperaturen (< 100 ºC) lämpar sig beläggningen till verktyg

som tillverkats av värmekänsliga material, t.ex. kolstål och martensitiskt rostfritt stål, samt till

verktyg med limbindade hårdmetallskärinsatser.

 

Användningsområden för skärverktyg med DIARC® -beläggning är bl.a.

•  längdskärning av förpacknings- och kartongmaterial

•  tillverkning av dekaler och etiketter

•  tillverkning av förpackningar

•  skärning av folie- och fibermaterial

•  stansning av non woven-produkter

•  skärning av livsmedel

 

Skärningsblad för längdskärning och stansning

 

DIARC® Diadura -beläggningen garanterar hållfastheten av skärningsblad av hårdmetall

vid längdskärning av livsmedels- och kartongförpackningar. Tillverkningsprocessen behöver

inte avbrytas i och med att bladbytet kan genomföras tillsammans med ett mer omfattande

underhållsarbete.

 

Beläggningen lämpar sig bl.a. till rotationsstansar av hårdmetall för tillverkning av hygienartik-

lar samt skärningscylindrar och stansinserter av högeffektsskärare för vätske- och läkemedels-

förpackningar.

 

Kartongknivar, stansremsor och -plåtar

 

DIARC® Flexo har utvecklats till skärningsblad för plastfilm, syntetiska fibrer och folie. Med

beläggningen håller skärningsbladen längre även vid skärning av abrasiva material, som t.ex.

TiO2-pigmenterad polyesterfilm.

 

Välj Flexo för stanstillämpningar när kravet är ett verktyg med utmärkt slitstyrka och goda ut-

stötningsegenskaper hos materialet.

 

DIARC® Titan lämpar sig bra som beläggning av skärningsblad som tillverkats av värme-

känsliga material, som t.ex. martensitiskt rostfritt stål och kolstål.