Sedan år 1993 har DIARC-Technology tillverkat ytbeläggningar med metoden DIARC® FCAPAD. Med metoden är det möjligt att vid mycket låg (< 100 ºC) beläggningstemperatur tillverka amorfa diamantbeläggningar med ta-C-struktur, funktionella kol- och metalltunnfilmbeläggningar med nanokompositstruktur och ultratäta amorfa metallnitrid- och metalloxidbeläggningar.

 

Bland våra produkter finns amorfa diamantbeläggningar med ytterst låg friktion och hög slitstyrka
samt metallnitrid- och metalloxidbeläggningar för verktyg, maskindelar och dekorationsytor. Vi tillverkar funktionella beläggningar för att modifiera ytegenskaperna hos material, för smarta beläggningslösningar och för att skydda ytor.

 

Oberoende av vilka ytegenskaper som avses står DIARC-Technology till tjänst när ni konstruerar
era produkter samt väljer och testar beläggningen för en produkt. Vi åtar oss ett samarbete enligt
era behov, från utvecklingsfasen för en produkt till ytbeläggningen.

Våra tjänster

Utveckling
Beläggning
Processutveckling
Planering av
beläggningssystem