DIARC® Diamond

 

Låg friktion, hög hårdhet och bra nötnings-

motstånd.

 

 

DIARC® Diadura

 

En hård och slitstark lågfriktionsbeläggning

för applikationer som ska ha hög slitage-

och värmetolerans.

 

 

DIARC® Titan

 

En beläggning för vassa och slit-

starka verktyg som tillverkats av värmekänsliga material.

 

DIARC® Cromo

 

Beläggningen kombinerar högt

nötningsmotstånd och mycket

goda ut-stötningsegenskaper hos

plastmaterial.

 

DIARC® Flexo

 

En elastisk, mycket böjbar be-

läggning med hög hårdhet och

goda utstötningsegenskaper hos

materialen.