Med DIARC® Dialub och DIARC®

Miclub kan slitstyrkan och prestan-

dan av motorer, lager, hydrauliska

och kraftöverföringskomponenter

samt glidgejder och mekaniska

tätningar förbättras.

 

DIARC® Miclub

 

DIARC® Miclub minskar friktionen

i smorda kontakter. Tack vare be-

läggningens höga ytenergi och

ta-C-mikrostruktur hålls smörjme-

delhinnan på glidytorna även vid högt belastad gränsskiktssmörj-

ning.

 

DIARC® Dialub

 

Tack vare den optimerade nano-

strukturen minskar den slitstarka

och hållfasta DIARC® Dialub-be-läggningen friktionen och förbät-

trar slitstyrkan. Beläggningen läm-

par sig till bruk i extrema förhållan-

den, särskilt med hög belastning i

höga temperaturer då användning-

en av smörjmedel är begränsad.