De diamantlika, hårda DIARC® -kolbeläggningarna,

-metallnitrid- och -metalloxidbeläggningarna ökar

livslängden hos verktyg och komponenter samt för-

bättrar deras funktionalitet och tillförlitlighet.

 

DIARC® -komponent- och verktygsbeläggningar omfattar

 

•  DIARC® Dialub och DIARC® Miclub -komponent-

   beläggningar

 

•  DIARC® Diamond, DIARC® Diadura,

   DIARC® Cromo, DIARC® Titan och

   DIARC® Flexo-verktygsbeläggningar

 

Med de funktionella DIARC® -beläggningar är det
möjligt att förbättra egenskaperna hos materialytor,

känna av ytförhållandena, t.ex. temperatur och spän-

ningar, skydda ytor samt foga samman olika material.

 

•  DIARC® Senso för mätning av töjning och temperatur
•  DIARC® Electro för ESD-skydd av ytor
•  DIARC® Diamond för hydrofilering av ytor
•  DIARC® Bindo för sammanfogning av material
•  DIARC® Duro för korrosionsskydd

 

Vi tillverkar även metall- och kolbeläggningar för

dekoration och metallisering.

 

Alla DIARC® -beläggningartillverkas med vår miljövän-

liga DIARC® FCAPAD-process i låg temperatur (under

100 ºC).

 

Tack vare den låga beläggningstemperaturen är meto-

den mycket lämplig för beläggning av alla slag av mate-

rial - från plast till metaller och keramer.

 

Användningsområden för beläggningar

 


Komponenter

 

 

 


Verktyg

 

 

 


Funktionella

 

 

 


Dekoration

 

 

 


Metallisering