DIARC® -beläggningstjänst

DIARC-Technology Ab tillverkar tunnfilm-

beläggningar som förbättrar funktionaliteten

och beständigheten av våra kunders

produkter.

 

Med DIARC® -beläggningar får produkterna

nya egenskaper som t.ex. låg friktion,

slitstyrka och skydd och ytorna hålls rena.

Med DIARC® -beläggningar kan ytorna känna

av temperatur och spänningstillstånd och det

går lättare att sammanfoga olika material.

 

Vi tillverkar beläggningarna med vår egen

beläggningsmetod DIARC® FCAPAD med

låg beläggningstemperatur som ger

beläggningarna mångsidiga egenskaper.

 

Vi hjälper er att ta fram den bästa belägg-

ningslösning för era behov.

Senaste nyheter

 

För att uppnå ett ännu bredare användningsområde har vi utvecklat två nya beläggningar till

DIARC® familjen av diamantlika beläggningar.

 

DIARC® Diadura är en ny verktygsbeläggning med gradientstruktur. Den är särskilt lämplig

för maskinbearbetning och metallformning.

 

DIARC® Dialub är en lågfriktionsbeläggning med nanostruktur för komponenter med ett brett

användningstemperaturområde.

 

Du hittar ytterligare information om beläggningar på sidan DIARC ® -beläggningar.

 

Nya broschyrer för DIARC® -beläggningar finns i PDF-format på sidan Media.