DIARC® Diadura ja DIARC® Diamond -pin-noitteet parantavat levytyökalujen toimivuutta
ja valmistettavien kappaleiden laatua. Pinnoitetut työkalut kestävät pidempään ja estävät materiaalien kylmähitsautumisen työpintoihin. Työkalujen puhdistuksen ja
huollon tarve vähenee merkittävästi.

 

Valmistettavien kappaleiden mittatarkkuus ja
pinnan laatu on hyvä. Tuotannon saanto paranee ja valmistuskustannukset alenevat.

 

Ohutlevyjen leikkuu ja muovaus

 

DIARC® Diadura -pinnoite on toimiva rat-kaisu ohutlevyjen leikkuuseen ja muovauk-seen. Kova ja kestävä pinnoite moninker-taistaa työpintojen keston. Sinkki ja muut työkalujen pintaan helposti tahmaantuvat materiaalit kuten ruostumaton teräs ja alumiini eivät tartu ja kartu pinnoitettuun pintaan.

 

Profiilien ja langan taivutus- ja vetotyökalut

 

DIARC® Diadura -pinnoite on erinomainen kovametallisten veto- ja taivutustyökalujen sekä leikkainten kulutuksenkestopinnoitteena.

 

Pinnoitteen liukkaus ja kestävyys yhdessä hyvän lämmönkeston ja sitkeyden kanssa varmistavat työkalujen toiminnan suurissa sarjoissa myös lujia materiaaleja muovatta-essa.

 

Muotti- ja jonotyökalujen ohjaus- ja sovitepinnat

 

Kestävä ja liukas DIARC® Diamond -pinnoite estää muotti- ja jonotyökalujen ohjaus- ja sovitepintojen takertelun. Työkalut toimivat tarkasti ja varmasti pitkissäkin valmistus-sarjoissa.