DIARC® Diamond ja DIARC® Cromo -pin- noitteiden avulla instrumenttityökalujen toimi-vuutta ja kestävyyttä voidaan merkittävästi parantaa.

 

Leikkaavat instrumentit säilyttävät terävyy-tensä koska ohuet ja sileät pinnoitteet eivät pyöristä teräsärmää.

 

Matalan pinnoituslämpötilan (< 100 ºC) ansiosta lämpöherkistä materiaaleista, kuten hiiliteräksestä ja martensiittisesta ruostumat-tomastä teräksestä, valmistetut instrumentit soveltuvat pinnoitukseen.

 

Pinnoitteiden värisävy voidaan valita niin, että instrumentit erottuvat paremmin eikä tarkkaa työtä haittaavia heijastuksia esiinny.

 

DIARC® Diamond -pinnoitteella instrument-teihin saadaan tiivis ja kulutusta kestävä pinta. Monimutkaisetkin muodot pinnoittuvat tasaisesti ja särmät säilyttävät terävyytensä.

 

Pinnoite on tiivis ja inertti, johon bakteerit eivät tartu. Antiallergeenisena pintana sitä voidaan käyttää hyvin ihokosketuksessa.

 

DIARC® Cromo -pinnoitteessa pinnoitteessa yhdistyvät suuri kovuus ja materiaalien hyvä irtoavuus. Pinnoite estää mm. akryylipohjais-ten polymeerien tarttumisen instrumenttien pintaan.