DIARC® FCAPAD -menetelmän avulla voidaan valmistaa toiminnallisia pinnoitteita, jotka aistivat

lämpöä ja jännitystilaa, johtavat erinomaisesti lämpöä, tekevät kalvoista kaasutiiviitä tai materiaali-

pinnoista hydrofiilisia, antistaattisia ja helposti puhdistettavia. Matalan pinnoituslämpötilan ansiosta

menetelmä mahdollistaa funktionaalisten pinnoitteiden valmistamisen kaikenlaisille materiaaleille.

 

 

Pintojen mukauttaminen

 

 

DIARC® Diamond, kun tarvitsee muokata pintaa antistaattiseksi tai hydrofiiliseksi.


DIARC® Electro materiaalien ESD-suoja-ukseen.

 

 

Aistivat pinnat

 

DIARC® Senso lämpötilan ja paineen tai
jännityksen tunnistamiseen pietsoresistiivi-sesti.

 

 

 

Materiaalien liittäminen ja jäykistäminen

 

DIARC® Bindo metalli-, muovi- ja komposiittimateriaalien adhesiiviseen
liittämiseen.

DIARC® Diamond ohuiden metalli- ja muovikalvojen jäykistämiseen.

 

 

Pintojen suojaus

 

DIARC® Duro pintojen korroosiosuo-jaukseen.