Senso -pinnoite on venymäliuska-anturiin verrattuna moninkertaisesti herkempi ja nopeampi aistimaan muutoksia voiman tai paineen mittauksessa.

 

Esimerkkinä sen avulla voidaan toteuttaa painokytkin, joka samalla mittaa voiman, jolla sitä painetaan.

 

DIARC® Senso -pinnoitteen käyttömahdolli-suudet ovat laajat sen pienen tehonkulutuksen ansiosta, joka on alle 0,1% venymäliuskan vastaavasta mahdollistaen pitkän käyttöiän esimerkiksi IoT-sovelluksissa.

 

Senson resistanssimuutos on moninkertainen normaaliin venymäliuskaan verrattuna, mikä mahdollistaa tarkat mittaukset myös ilman erillistä signaalin vahvistamista.

 

 

 

 

 

 

 

Teräkseen liimatun DIARC® Senso -kalvon herkkyys taivuttavan voiman suhteen

venymäliuskaan verrattuna.