DIARC® Diamond ja DIARC® Diadura -pin-

noitteet ovat ratkaisu , kun pikateräs- ja kova-

metallityökaluihin tarvitaan liukkautta, terä-

vyyttä ja kestävyyttä.

 

Pinnoitteiden pieni kitka estää tahmaantuvien materiaalien, kuten alumiinin ja ruostumatto-man teräksen kylmähitsaantumisen työkalujen pintaan.

 

Sileä ja ohut pinnoite ei pyöristä teräsärmää

ja työstöjälki on hyvä. Pinnoitteiden suuren

kovuuden ansiosta leikkuusärmät säilyttävät

terävyytensä pidempään myös kuluttavia

materiaaleja koneistettaessa.

 

Pinnoitteiden liukkauden ansiosta lastuamis-nopeutta ja syöttöä voidaan lisätä merkittä-västi. Tuotanto tehostuu ja valmistuskustan-nukset alenevat.

 

DIARC® -pinnoitettujen työkalujen käyttö-kohteita ovat

•  alumiini- ja kevytmetalliseosten koneistus

•  ruostumattoman ja superseosten koneistus

•  puun ja puukuitulevyjen työstö

•  lujitekuitumateriaalien työstö

 

Alumiinin ja kevytmetallien koneistus

 

DIARC® Diadura -pinnoite on erinomainen valinta pehmeiden ja kovien alumiiniseosten työstöön. Pehmeiden ja sitkeiden AlSi1 alumiiniseosten jyrsinnässä syöttönopeus voidaan kaksinkertaista ja samalla monin-kertaistaa terien kestoikä. Diadura pinnoitetut työkalut soveltuvat erinomaisesti myös kovien alumiiniseosten työstöön. Esimerkiksi paine-valettujen AlSi13 osien jyrsinnässä voidaan saavuttaa viisinkertainen kestoikä pinnoitta-mattomiin kovametallijyrsimiin verrattuna.

 

Lujitekuitumateriaalien työstö

 

Kova ja sitkeä DIARC® Diamond -pinnoite antaa merkittäviä hyötyjä lujitekuitumateri-aalien ja metalli- ja kuitulaminaattien työstö-terissä. Kulutuskestävä pinnoite pitää särmät terävinä, estäen laminaattien porauksessa terien tylsymisestä aiheutuvan kuitukerrosten irtoamisen ja repeilyn.