Vuodesta 1993 lähtien DIARC-Technology on valmistanut pinnoitteita DIARC® FCAPAD -menetel-
mällä. Menetelmän avulla voidaan valmistaa erittäin alhaisessa (< 100 ºC) pinnoituslämpötilassa
amorfisia ta-C-rakenteisia timanttipinnoitteita, nanokomposiittirakenteisia toiminnallisia hiili- ja
metalliohutkalvopinnoitteita sekä ultratiheitä amorfisia metallinitridi- ja metallioksidipinnoitteita.

 

Tuotteitamme ovat erittäin pienikitkaiset ja kulutuskestävät amorfiset timanttipinnoitteet sekä
metallinitridi- ja metallioksidipinnoitteet työkaluihin, koneenosiin ja koristepintoihin. Valmistamme
funktionaalisia pinnoitteita materiaalien pintaominaisuuksien mukauttamiseen, älykkäisiin
pintaratkaisuihin sekä pintojen suojaukseen.

 

Kun on kyse mistä tahansa pintaominaisuudesta DIARC-Technology palvelee teitä tuotantonne
suunnittelussa sekä tuotteenne pintaratkaisun valinnassa ja testauksessa. Sitoudumme yhteis-
työhön tarpeidenne mukaisesti, tuotteen kehitysvaiheesta pinnoittamiseen asti.

Palvelumme

Kehityspalvelu
Pinnoituspalvelu
Prosessikehitys
Pinnoitusjärjestelmien
suunnittelu