DIARC® Dialub ja DIARC® Miclub

-pinnoitteiden avulla voidaan

parantaa moottoreiden, laake-
reiden, hydrauli- ja voimansiirto-

komponenttien sekä liukujohtei-

den ja mekaanisten tiivisteiden

kestävyyttä ja suorituskykyä.

 

DIARC® Miclub

 

DIARC® Miclub pienentää kitkaa

voidelluissa kontakteissa. Pinnoit-

teen suuren pinta energian sekä

ta-C -mikrorakenteen ansiosta voi-

teluainekalvo säilyy liukupinnoilla

myös korkeasti kuormitetuissa rajavoitelutilanteissa.

 

DIARC® Dialub

 

Optimoidun nanorakenteensa

ansiosta luja ja sitkeä DIARC®

Dialub pienentää kitkaa ja paran-

taa kulutuskestävyyttä. Pinnoite

soveltuu käytettäväksi erityisesti

äärimmäisissä olosuhteissa eri-

tyisesti suurilla kuormilla korkeassa

lämpötilassa, kun voiteluaineiden

käyttö on rajallista.